Tavo teisės

Tu turi teisę:

  • kad būtų patenkinti tavo pagrindiniai poreikiai, tokie, kaip maistas, drabužiai, būstas ir sveikata;
  • į apsaugą nuo visų formų išnaudojimo, piknaudžiavimo, fizinio ir psichologinio smurto, įskaitant ir elgesį šeimoje bei vaikus globojančiose įstaigose;
  • kad tavo interesai būtų ginami priimant visus su tavimi susijusius sprendimus ir be jokios diskriminacijos dėl, pavyzdžiui, tavo kilmės, nuomonės, pažiūrų ar lyties;
  • į gyvybę bei subalansuotą, sveiką fizinį, psichinį, dvasinį, moralinį bei socialinį vystymąsi;
  • į aukšto lygio išsilavinimą, kuris užtikrina kiek įmanoma visapusiškesnį tavo asmenybės, talento bei gebėjimų vystymąsi;
  • jeigu turi fizinę ar psichinę negalią, tu turi teisę gyventi orų gyvenimą, kad galėtum integruotis į visuomenę, vystyti savo asmenybę bei džiaugtis kiek galima didesniu savarankiškumu.
  • ilsėtis, leisti laisvalaikį, žaisti ir pramogauti, dalyvauti meninėje ir kultūrinėje veikloje, aplinkoje, tinkančioje tavo amžiui, ir kurioje yra gerbiamos tavo teisės.

Už tavo galimybę naudotis šiomis teisėmis visų pirma yra atsakingi tavo tėvai ir globėjai. Jiems to padaryti negalint – Valstybės institucijos. Daugiau informacijos apie vaiko teises gali rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje, adresu:
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/smurto-pries-vaikus-prevencija#vaikams

Scroll to Top