Tavo pareigos

Esi visuomenės narys, bendruomenės ir šeimos dalis. Todėl turi ir tam tikrų pareigų:

  • gerbti tėvus ir kitus šeimos narius, tausoti namus ir daiktus;
  • laikytis taisyklių ir susitarimų namuose, mokykloje ar kitur;
  • padėti tėvams ar seneliams atlikti namų ruošos darbus;
  • saugoti savo sveikatą, rūpintis švara;
  • lankyti mokyklą, stropiai mokytis;
  • gerbti mokytojus ar kitus suaugusius ir vaikus, nepažeisti jų teisių;
  • tausoti kultūros, istorijos vertybes, gamtą, kitų žmonių daiktus;
  • nesmurtauti ir nesityčioti iš kitų vaikų ar suaugusių žmonių.
Scroll to Top