Vaikų dienos centras ,,Versmė”

tai jauki ir saugi erdvė mokytis, augti, bendrauti, ugdyti savo kūrybiškumą, puoselėti pomėgius

Socialinės ir ugdymo paslaugos

Centre ,,Versmė” teikiamos socialinės ir ugdymo paslaugos įvairių socialinių grupių šeimoms ir mokyklinio amžiaus vaikams, jaunimui, jų šeimoms, bendruomenei, vykdomi įvairaus pobūdžio prevenciniai projektai. Vaikus į dienos centrą nukreipia Varėnos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Socialinių paslaugų centras, mokyklos, aktyviai bendradarbiaujama su visomis vaikų ir šeimos gerove besirūpinančiomis institucijomis.

Prasmingas ir turiningas užimtumas

Centre “Versmė” vaikams organizuojamas prasmingas ir turiningas popamokinis užimtumas – drauge piešiame, žaidžiame, vaidiname, dainuojame, gaminame, diskutuojame, ruošiamės pamokoms. Šiomis veiklomis siekiame ugdyti dienos centrą lankančių vaikų savarankiškumą, kūrybiškumą, pozityvų mąstymą ir požiūrį į supančią aplinką.

Stovyklos ir kartų bendravimas

Vaikams yra teikiamas maitinimas, vasaros metu organizuojamos stovyklos. Veiklas organizuoja Vaikų dienos centro ,,Versmė” darbuotojai ir įvairaus amžiaus savanoriai – taip ugdomas bendruomenės narių įsitraukimas, skirtingų kartų bendravimas ir bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi.
klaustukas

Nori tapti savanoriu?

sauktukas.jpg

Patiri smurtą – netylėk! Kreipkis nemokamos pagalbos! Daugiau >

Pozityvi tėvystė

Apie pozityvią tėvystę ir pozityvų bendravimą su vaikuDaugiau >

Mūsų draugai ir rėmėjai

Scroll to Top